Юлія Мединська

5

Доцент Кафедри психології та психотерапії

E-mail:
[email protected]

ORCID:
0000-0002-5688-0903

Викладання:

 • Патопсихологія
 • Медична психологія
 • Соціально-педагогічна діяльність у закладах охорони здоров’я
 • Історія психології
 • Вікова психологія
 • Соціальна психологія

Наукові зацікавлення: 

 • Психоаналіз, психоаналітично орієнтована психотерапія
 • Клінічна психологія.

Психолог, кандидат психологічних наук (2005), доцент (2015).

Навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка (спеціальність «фінанси і кредит», «психологія»).

З 2010р. викладала дисципліни психологічного спрямування в Українському Католицькому Університеті.

З 2004р. працювала психологом у Львівському обласному клінічному психоневрологічному диспансері.

Член і засновник ЛМГО «Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров’я».

Монографія

 1. Мединська Ю.Я. Фемінні архетипи українського етносу / Ю.Я. Мединська ­­– Тернопіль : ТНЕУ, 2006. — 202с.

Наукові статті у фахових виданнях, збірниках наукових праць

 1. Мединська Ю.Я. Агресивна дитина: зрозуміти, щоб допомогти / Ю.Я. Мединська // Психологія і суспільство. — 2002. — № 1. — С. 107–119.
 2. Мединська Ю.Я. Храмобудування як порятунок від страху / Ю.Я. Мединська // Психологія і суспільство — 2002. — № 2. — С. 4-9.
 3. Мединська Ю.Я. Чотири виміри міфу / Ю.Я. Мединська // Психологія і суспільство. – 2003. – № 4. – С. 30-39
 4. Мединська Ю.Я. Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету / Ю.Я. Мединська // Психологія і суспільство. – 2004. – № 3. – С. 50-117
 5. Мединська Ю. Вітакультурна парадигма та постмодернізм / Ю.Я. Мединська // Психологія і суспільство. – 2006. – № 1. – С. 47-52
 6. Мединська Ю. Міфологія і міфологічний дискурс / Ю.Я. Мединська // Психологія і суспільство. – 2006. – № 2. – С. 115-122.
 7. Пустовойт М.М. Дефіцитарність емоційної сфери як базова складова нарцистичної особистості / М.М. Пустовойт, Р.В. Кечур, Ю.Я. Мединська // Архів психіатрії. – 2008. – № 3. – С. 35-43
 8. Мединська Ю. Досвід смерті та жіноча ідентичність / Ю.Я. Мединська // Психологія і суспільство. –– 2009. – № 1. – с. 99-104
 9. Пустовойт М.М. Особливості застосування психоаналітичного первинного інтерв’ю та психодинамічно орієнтованої психотерапії у роботі з хворими на інволюційні психози. Частина І. / М.М. Пустовойт, Ю.Я. Мединська // Таврический журнал психиатрии. – 2009. – Т. 13. – № 2 (47). – С. 68-89.
 10. Пустовойт М.М. Особливості застосування психоаналітичного первинного інтерв’ю та психодинамічно орієнтованої психотерапії у роботі з хворими на інволюційні психози. Частина ІІ. / М.М. Пустовойт, Ю.Я. Мединська // Таврический журнал психиатрии. – 2009. – Т. 13. – № 3 (48). – С. 68-91.
 11. Бітенський В.С. Психосоматична модель інволюційного психозу / В.С. Бітенський, М.М. Пустовойт, Ю.Я. Мединська // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. – № 2(16). – 2009 – С. 7-27.
 12. Кечур Р.В. Розлади особистості : історія питання, сучасний стан проблеми / Р.В. Кечур, Ю.Я. Мединська, О.О. Фільц // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. – № 1 (17) – 2010. – С. 112 – 123.
 13. Миколайчук М. Порівняльний аналіз суспільних тенденцій у сфері отримання психологічної і парапсихсологічної допомоги / Ю. Мединська // Освіта регіону. – № 3 – 2011. – С. 363 – 370.
 14. Гривул Р. Психологічний аналіз кризи ідентичності українського суспільства / Р. Гривул, Ю. Мединська // Психологія і суспільство. – № 3. – 2011. – С. 6-13
 15. Мединська Ю.Я. Роль та місце дисципліни «Патопсихологія» у підготовці майбутніх фахівців у галузі корекційної освіти / Ю. Мединська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [За ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака] — Вип. ХХ у двох частинах, частина І. Серія : соціально-педагогічна. — Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. — С. 168-175.
 16. Мединська Ю. Психоаналітична інтерпретація феномену стигматизації осіб, котрі страждають на психічні розлади / Юлія Мединська, Ростислав Гривул // Практична психологія та соціальна робота. – № 5. – 2012. – С. 10 – 16.
 17. Миколайчук М. Особливості пошуку психологічної допомоги в умовах ціннісної дезорієнтації суспільства : фахівці-психологи, духовні особи чи цілителі? / М. Миколайчук, Ю. Мединська // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій – 2012. – № 3(19). – С. 76 – 82.
 18. Пустовойт М.М. Психодинамічно орієнтована психотерапія пацієнтів з інволюційними психозами / М.М. Пустовойт, Ю.Я. Мединська // Вісник асоціації психіатрів України – № 1. – 2012. – С. 27-38
 19. Пустовойт М.М. Клінічні та психодинамічні аспекти діагностики та патогенезу дисоціативних розладів ідентичності / М.М. Пустовойт, Т.М. Муратова, Ю.Я. Мединська та ін. // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. – № 1 (21). – 2012. – С. 82 – 100.
 20. Мединська Ю.Я. Рівень емоційного інтелекту як детермінанта психологічної безпеки особистості / Ю.Я. Мединська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна : збірник наукових праць / головний редактор М.М. Цимбалюк. – Львів : ЛьвДУВС, 2012. –– Вип. 2(2). –– С. 354 – 360.
 21. Карпенко В. Сучасний стан психічного здоров’я молоді: емоційна, особистісна та рольова сфери / В. Карпенко, М. Миколайчук, Ю. Мединська, В. Войтенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 11. – 2–8 С.
 22. Мединська Ю. Проблема віктимності у контексті емоційного інтелекту особистості / Ю. Мединська // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 3. – С. 191–201.
 23. Мединська Ю. Теоретичні підходи та практичні аспекти діагностики компетентності особистості у сфері емоцій / Ю. Мединська // Практична психологія та соціальна робота – № 10. – 2013. – С. 11 – 15.
 24. Миколайчук М. Ризик зловживання особами з проблемами психічного здоров’я представниками парапсихологічної сфери / М. Миколайчук, Ю. Мединська // Вісник Української асоціації психіатрів. — № 2. — 2013. ­­— С. 40-44.
 25. Мединська Ю. Стигма як соціальний стереотип у сфері психічного здоров’я / Ю. Мединська // Психологічні перспективи. — Випуск 22. — 2013. — С. 140 – 149
 26. Мединська Ю.Я. Контркультурні виміри психологічного простору психотерапевтичної клініки / Ю.Я. Мединська // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти : Науково-методичний журнал. – Випуск 15. – 2014. – Чернівці : Наші книги. – С. 94 – 98
 27. Фільц О.О. Проблема наукового статусу психоаналітичної парадигми / О.О. Фільц, Ю.Я. Мединська // Психологія і суспільство. – № 4. – 2014. – С. 75 – 84.

Розділи у наукових виданнях, навчальних посібниках

 1. Кечур Р.В. Психодинамічні аспекти депресії / Р.В. Кечур, Ю.Я. Мединська // Депресія : обличчя та маски / навчальний посібник за редакцією Н. Долішньої. – Львів : Видавництво МС, 2006. – С. 31 – 47
 2. Кечур Р.В. Розлади особистості: історія питання, сучасний стан проблеми / Р.В. Кечур, Ю.Я. Мединська, О.О. Фільц // На пути к осознанию МКБ-10 и DSM-V : Очерки по проблеме психопатологии и нозологических систематик психических расстройств / Редакторы-составители А.О. Фильц, А.А. Педак. – Николаев, 2011. – С. 123-142.
 3. Кечур Р. Основні напрямки психоаналізу. Груповий психоаналіз / Р. Кечур, Ю. Мединська, Р. Гривул // Основи психотерапії : навчальний посібник / В.І. Банцер, Л.О. Гребінь, Р.Т. Гривул [ті інші] ; під заг. ред.. К.В. Сєдих, О.О. Фільц, Н.Є. Завацька. — Полтава : Алчевськ : ЦПК, 2013. – С. 42 – 72.
 4. Мединська Ю. Розвиток особистості від народження до юнацького віку : роль матері та батька / М. Миколайчук, Ю. Мединська // Психолого-педагогічний супровід дітей трудових мігрантів : навчально-методичний посібник у 2-х частинах. – Львів : Видавництво «Свічадо», 2014р. – С. 23 – 41.

Методичні розробки

 1. Мединська Ю.Я. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з вивчення курсу «Соціально-педагогічна діяльність в закладах охорони здоров’я» / Ю.Я. Мединська. – Львів : Видавництво УКУ, 2010. – 58 с.
 2. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з вивчення курсу «Психологія» для студентів гуманітарного факультету / укл. кандидат психологічних наук Мединська Юлія, кандидат психологічних наук Басюк Олександра. Львів: Гуманітарний факультет Українського Католицького Університету, 2012. – 34с.
 3. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з вивчення курсу «Вікова психологія» для бакалаврів за напрямом підготовки 0101 «Педагогічна освіта», спеціальністю 6.010106 «Соціальна педагогіка»,  / укл. кандидат психологічних наук Мединська Ю.Я. – Львів : гуманітарний факультет ВНЗ «УКУ», 2012.  – 15 c.
 4. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з вивчення курсу «Історія психології» для бакалаврів за напрямом підготовки 0101 «Педагогічна освіта», спеціальністю 6.010106 «Соціальна педагогіка» / укл. кандидат психологічних наук Мединська Ю.Я. – Львів : гуманітарний факультет ВНЗ «УКУ», 2012.  – 20 c.
 5. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з вивчення курсу «Патопсихологія» для бакалаврів за напрямом підготовки 0101 «Педагогічна освіта», спеціальністю 6.010106 «Соціальна педагогіка» / укл. кандидат психологічних наук Мединська Ю.Я. –– Львів : гуманітарний факультет ВНЗ «УКУ», 2012.  – 20 c.
 6. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з вивчення курсу «Медична психологія» для бакалаврів за напрямом підготовки 0101 «Педагогічна освіта», спеціальністю 6.010106 «Соціальна педагогіка» / укл. кандидат психологічних наук Мединська Ю.Я. – Львів : гуманітарний факультет ВНЗ «УКУ», 2015.  – 20 c.

Тези доповідей

 1. Мединська Ю.Я. Модуси функціонування психічного матеріалу як взаємодоповнення раціональних та ірраціональних // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти. Збірка матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції (31.01.2003). – Тернопіль: Економічна думка, – С. 78-81
 2. Мединська Ю.Я. Символізм інноваційного освітнього процесу з погляду глибинної психології // Наукове проектування інноваційних та економічних систем національної освіти. Збірка матеріалів до загально-академічної наукової конференції (17.04.2003). – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – С. 38-39
 3. Кечур Р. Залежна особистісна структура як фактор хроніфікації психічних розладів / Р. Кечур, Ю. Мединська, З. Кечур // Медицина світу. Матеріали до Всеукраїнської конференції „Хронічність у психіатрії стан чи процес. Визначення та підходи до терапії”. – 2006. – С. 27-33
 4. Мединська Ю. Доказовість та суб’єктивність в клінічній діагностиці особистісного профілю пацієнта / Ю. Мединська // Медицина світу. Матеріали до Всеукраїнської конференції „Психіатрія в період доказової медицини”. – 2007. – с. 36-39
 5. Мединська Ю., Кечур Р. Паралелізм систем кодування психічних захворювань : доказовість проти суб’єктивності / Ю. Мединська, Р. Кечур // Медицина світу. Матеріали до Всеукраїнської конференції „Психіатрія в період доказової медицини”. – 2007. – с. 8-10
 6. Мединська Ю. Стигматизація психічної хвороби як індикатор незрілості суспільства / Ю.Мединська // Матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери : обсерваторія душі», Київ – Мелітополь, 2012. – С. 20 – 22.
 7. Мединська Ю.Я. Акмеологічні потерби особистості в умовах ціннісної дезорієнтації суспільства / Ю.Я. Мединська, М.І. Миколайчук // Підвищення якості освіти і розвиток професіоналізму в умовах сучасних соціально-економічних змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Україна – Болгарія, 19-28.09.2012р. – Черкаси : ПП Чабаненко, 2012. – С. 138 – 142.
 8. Мединська Ю. Значення формування емоційного інтелекту при підготовці конкурентоспроможних фахівців гуманітарної сфери / Юлія Мединська // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції “Науково-методичні основи професійного навчання дорослих в умовах ПТНЗ і виробництва”, 30 листопада, 2012 р. [Текст]. –– Львів : СПОЛОМ, 2012. – С. 86-87.
 9. Мединська Ю.Я. Естетика пошуку ідентичності у психотерапевтичному процесі / Ю.Я. Мединська // Українська психотерапія у пошуках свого місця в суспільних стосунках : матеріали Міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Львів, 29-30.03.2013). – Львів. – С. 16 – 17.
 10. Мединская Ю. Я. Исследование феномена агрессивности детей дошкольного возраста / Ю.Я. Мединская // Педагогика и психология : актуальные поблемы исследований на современном этапе : сборник материалов 2-й международной научно-практической конференции, 30 июня 2013 г. – М. : Издательство Перо, 2013. – С. 23 – 29.
 11. Мединська Ю. Психотерапевтична клініка як середовище безпечної комунікації / Ю. Мединська // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013 р. – C. 112-114.
 12. Мединська Ю.Я. Застосування операціоналізованої психодинамічної діагностики у практиці клінічного психолога / Ю.Я. Мединська // Медична психологія : здобутки, розвиток та перспективи. Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2013р.) / За наук. ред. С.Д. Максименка, Б.С. Божука, Т.А. Тамакової. — К., 2013. — С. 121-122.
 13. Мединська Ю.Я. Емоційний інтелект як адаптаційний ресурс особистості у сучасному суспільстві / Ю.Я. Мединська // Особистість і суспільство : методологія і практика сучасної психології : матеріали І Міжнародної науково-практичній інтернет-конференції (13 травня 2014р.) / за заг. ред. Л.В. Засєкіної, А.В. Кульчицької. – Луцьк : Вежа-друк, 2014. – С. 115 – 117.52. Мединська Ю. Особливості психотерапії пацієнтів, хворих на шизофренію / Ю. Мединська // Медична психологія : здобутки, розвиток та перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м Київ, 23-25 жовтня 2014р.) / За наук. ред. С.Д. Максименка, Б.С. Божука, Т.А. Тамакової. – К., 2014. – С. 77 – 78.
 • Чотирирічний теоретико-супервізійний проект з психоаналізу та психоаналітичної психотерапії «Львівський психоаналітичний інститут» – розробник, співорганізатор, викладач (2011 – 2014, 2015 – 2018)