Ольга Шишак

4

Доцент Кафедри психології та психотерапії

E-mail: shyshakolha@ucu.edu.ua

ORCID: 

Викладання:

 • Вступ до загальної психології
 • Загальна психологія: психічні процеси
 • Історія психології
 • Практична психологія
 • Основи психології

Наукові зацікавлення:

 • Психопатологія материнської прив’язаності
 • Теорії функціонування діади та розлади діадного стосунку
 • Інтервенції в психотерапії терапії діади
 • Психодинамічні техніки роботи з невротичним спектром розладів
 • Якісний аналіз досліджень в психології

Психолог, кандидат психологічних наук (2013).
Навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка (спеціальність психологія, магістратура, аспірантура).
Паралельно здобула психотерапевтичну освіту в рамках навчальних проектів EAP (European Association of Psychotherapy):

 • закінчила Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров’я (чотирирічний теоретичний курс 2011-2014), чотирирічний цикл теоретико-супервізійних семінарів (2011-2014),
 • трускавецьку школу психотерапії за напрямком «групаналіз» (2010-2015),
 • здобула спеціалізацію в рамках навчального, супервізійного та додаткового освітніх проектів з пре- та перинатально орієнтованої психотерапії (Міжнародна Спілка  Пре- та Перинатальної Психології і Медицини (ISPPM), (2009-2013),
 • пройшла навчальну індивідуальну психоаналітичну психотерапію (2007-2010).
  В 2014 році отримала сертифікат психоаналітично-орієнтованого психотерапевта – практика ECPP (Європейська конфедерація психоаналітичних психотерапій).

Викладацьку діяльність розпочала в період аспірантури (ЛНУ імені Франка). З 2013 року викладаю на кафедрі психології УКУ. З 2015 року читаю лекції та проводжу майстер класи в Львівському психоаналітичному інституті ментального здоровя.

З 2008 року співпрацювала, а з 2010 до 2013 працювала на посаді клінічного психолога медичного центру “Інтерсоно”, де займалася консультативною, суппортивною та психотерапевтичною роботою з жінками на різних стадіях репродуктивного циклу та з репродуктивними порушеннями різного ґенезу; фокус – ідентифікаційна динаміка в контексті якості досвіду ранніх батьківсько-дитячих стосунків жінки, а також пре- та перинатальної травми.

З 2013 року –  психотерапевт в рамках клінічного навантаження на базі стаціонарного відділення №1 ЛОК ПНД і є членом стафу відділення. В рамках навантаження веде стаціонарні індивідуальні короткофокусні психотерапії,   стаціонарні короткофокусні групи, а також  щотижневу психотерапевтичну групу.

1.Шишак, О. І. Мати як середовище розвитку дитини / О. І. Шишак // Актуальні проблеми психології. Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. – К.: ГНОЗИС, 2005. – Т. 7. ‑ Вип. 6. ‑ С. 394-402.

2.Шишак, О.І. Ідентифікація з материнськими рольовими функціями дівчаток-підлітків з досвідом дефіциту, втрати і травми в стосунках з мамою / О.І. Шишак // Збірник матеріалів Першого всеукраїнського конгресу психологів / за ред. С.Д. Максименка. – Київ, 2005.

3.Шишак, О.І. Грудне вигодовування як барометр материнської прив’язаності / О.І. Шишак // Тези міжнародної конференції з дитячої та юнацької психотерапії [«Дитина в мені: психотерапія мого дитинства»], (Львів, 9-10 травня 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 65–67.

4.Шишак, О.І. Патології ідентичності та застосування техніки портретування у підлітковій психотерапії / О.І.Шишак // Матеріали обласної науково-практичної конференції «Дезадаптована дитина: напрямки психотерапевтичної та психокорекційної допомоги». – Львів, 2004. – С.34-37.

5.Шишак, О.І.  Постать чоловіка в контексті материнської  ідентифікації жінки  / О.І.Шишак // Дитяча та юнацька психотерапія: теорія і практика / за ред. Г.В. Католик. ‑ Львів: Астролябія, 2009, ‑ С. 122-127

6.Шишак, О.І. Поняття ідентичності крізь призму психологічного розвитку дитини / О.І. Шишак, Г.В. Католик // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 8.

7.Шишак, О.І. Грудне вигодовування як актуалізація, символізація та матеріалізація здатності жінки до материнської ролі / О.І. Шишак // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 1.

8.Шишак, О.І. Афективно-когнітивний аспект материнсько-дитячого зв’язку у випадку гіпогалактії / О.І.Шишак // Форум психіатрії та психотерапії / за ред. О.О. Фільца. – Львів, 2011. – Т.6. – с.15-28

9.Шишак О.І. Материнська ідентифікація з немовлям як конструкт для емпіричних досліджень / О.І.Шишак // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред.. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Вип.13. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2011. – с. 700-710

10.Шишак О.І. Ідентифікаційні розлади в діаді як чинник етіопатогенезу вторинної гіпогалактії / О.І.Шишак // Матеріали V науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної медичної психології» / Український науково-медичних молодіжний журнал. – Вип.3. – 2011. – с.63-66

11.Шишак О.І. Грудне вигодовування як барометр якості материнсько-дитячого зв’язку / О.І.Шишак / Дитяча та юнацька психотерапія: теорія і практика / за ред. Г.В. Католик. ‑ Львів: Астролябія, 2012, ‑с. 122-127

12.Shyshak O. Early pregnancy loss due to maternal identification process / O.Shyshak, G.Katolyk // in press /

13.Shyshak O. How can supportive presence influence the pregnancy rate / O.Shyshak, N.Fryk // In Human Reproduction : ESHRE Conference Syllabus. – 2011. – Vol.26 . – Oxford University Press, – p.260-261

14.ШишакО.І. Тілесний Я-образ та інтрапсихічна система емоційної саморегуляції (на прикладі досвіду вагітних жінок) / О.І.Шишак, Н.В.Старик / Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015. – Том Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип.27. – с.574-682.

15.Шишак О.І. Деякі аспекти психологічного підходу до розуміння бронхіальної астми у дітей / О.І.Шишак, Б.Я.Дмитришин / Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015. – Том Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип.27. – с.120-132.