Марта Білик

1

Викладач Кафедри психології та психотерапії

E-mail: Bilyk_Marta@ucu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-4297-0772

Викладання:

 • Вікова психологія
 • Психологія сім’ї
 • Етика і психологія сімейного життя
 • Педагогічна психологія

Наукові зацікавлення:

 • Психологія розвитку
 • Пре та пренатальна психологія
 • Психологія сім’ї
 • ДДА (дорослі діти алкоголіків)

Навчалась у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, філософський факультет, спеціальність – психологія.
Аспірантура при кафедрі психології Львівського національного університету ім. І. Франка ( з 2011р.).
2009-2013р.р. – викладала психологію у Львівському інституті економіки та туризму.

На даний час в рамках Української спілки психотерапевтів (УСП) навчається в Українському психотерапевтичному університеті (спеціалізація системно-сімейна психотерапія), проходить навчальний курс з Психіатричної пропедевтики.
Учасник П’ятирічного навчального проекту з системно-сімейної психотерапії “Трускавецька школа психотерапії”.

Завершила освіту в навчальному проекті за напрямком «Дитяча та юнацька психотерапія» (Львів) (секція дитячо-юнацької психотерапії УСП); навчальній програмі «Танцювально-рухова терапія. Базисний рівень: терапевтичний танець» (Українська асоціація танцювально-рухової терапії);  навчальні програмі “Індивідуальне та сімейне психологічне консультування” (Український науково-мотедичний центр практичної психології та соціальної роботи та Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПНУкраїни).

Є координатором центру психології психотерапії та психологічного консультування “Живана” пр. Українському інституті дитячо-юнацької психотерапії та психологічного консультування.

 1. Біль М. Використання тренігових технологій в ході проведення навчальних семінарів / М.Біль // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. Випуск №6 – Львів: ЛІЕТ – 2011.  – С. 275-273.
 2. Біль М. Психологічні чинники творчої активності людей мистецьких професій / М.Біль // Психологія особистості та соціальної креативності: Матеріали міжвузівської наукової конференції . – Львів. – 22 грудня 2011р. – С. 13-15.
 3. Католик Г. Залучення вищих навчальних закладів до підготовки волонтерів в рамках Євро 2012 / Г. Католик, М. Біль // Психологічне забезпечення волонтерської діяльності: Матеріали Міжнародній науково-практичної конференції. – Львів. – 25-27 листопада 2011р. – С. 27-29.