Маріанна Компанович

img_8143_ed

Асистент Кафедри психології та психотерапії

E-mail: example@ucu.edu.ua

ORCID: 0000-0000-0000-0000

Викладання: 

  • Психологічний практикум: тренінг командотворення;
  • Психологічний практикум: тренінг лідерства;
  • Основи конфліктології;
  • Сучасні технології соціально-просвітницького та психологічного тренінгу.

 

Наукові зацікавлення:

робота зі сновидіннями та розладами прив’язаності в контексті психодинамічного напряму, психологічний компонент психосоматичних розладів, еклектичність психологічного консультування, проблема уніфікації та меж компетенції: психологічного консультування / психокорекції / психотерапії на сучасному етапі.

З 2015 р. науковий кореспондент інституту психології імені Г. С. Костюка, НАПН України, працюю над написанням дисертаційної роботи за спеціальністю 19.00.04 медична психологія, на тему: «Емоційні переживання підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями та їх корекція».

2009 – 2013 – Інститут післядипломної освіти ЛНУ ім. І. Франка – кваліфікаційний рівень – спеціаліст психолог, викладач.

2002 – 2009 – Українська академія друкарства – освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст видавець, редактор.

2011 – 2014 – аспірантура спеціальності «Теорія та історія видавничої справи і редагування» за напрямом «Соціальні комунікації». Досліджувала психологічні особливості та соціокомунікативний  потенціал української пізнавальної книги 50-80 рр. ХХ ст.

2011 – 2014 – Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров’я за фахом «психоаналітична психотерапія» (навчальний проект української спілки психотерапевтів).

Професійна діяльність:

 

2013 – психолог центру психології, психотерапії та особистісного росту «Живана» в межах якого проводжу індивідуальне та парне консультування, навчально-практичні семінари, семінари-тренінги та є ведучою психотерапевтичних груп.

2013 – викладач кафедри психології ЛІ МАУП, дисципліни: «Психологічне консультування», «Сучасні проблеми психологічного консультування», «Клінічна психологія», «Психологія травмуючих ситуацій», «Психокорекція», «Актуальні проблеми психокорекції», «Сучасні методи психокорекції у системі охорони здоров’я», «Основи психотерапії», «Актуальні проблеми психотерапії» «Основи сімейного консультування».

1. Компанович М. С. Соціально-психологічні детермінанти серцево-судинних захворювань у підлітковому віці / М. С. Компанович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Вип. 5, Том 2. – Херсон, 2016. C. 175 – 181.

2. Компанович М. С. Психосоматичний підхід у трактуванні серцево-судинних захворювань у підлітковому віці / М. С. Компанович // Психологія: реалії та перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 7 / упоряд. Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова; ред. кол: Р. В. Павелків, В. Б. Безлюдна, Н. В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 91 – 96.

3. Компанович М. С. Особливості використання психокорекційних технік у роботі з підлітками із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ; Ніжин: ПП Лисенко, 2016. – Том ІХ. – Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Вип. 8. – С. 263 – 272.

4. Компанович М. С. Стигматизованість сімейного середовища підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – Серія «Психологія». – Том 21, Вип. 4. – Одеса: «Астопринт» 2016. – 93 – 103.

5. Католик Г. В., Компанович М. С. Особливості професійної Я-концепції психолога у роботі з підлітками із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / Г. В. Католик, М. С. Компанович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – Вип. 2. – С. 178 – 189.

6. Компанович М. С. Особливості проявів алекситимії у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Психологія і особистість: Збірник наукових праць Полтавcького національного педагогічний університету імені В. Г. Короленка. – Київ – Полтава, 2017. – №1 (11). – С. 109 – 120.

7. Компанович М. С. Емоційна лабільність та шляхи її корекції у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за  наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип. 35 – Камянець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 207 – 224.

8. Компанович М. С. Особистісні та міжособистісні чинники загострення психосоматичних серцево-судинних захворювань у підлітків / М. С. Компанович // Теоретичні і практичні проблеми психології: Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Володимира Даля. Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (43). – С. 136 – 146.

Проекти

Міжнародний науковий проект: «Generation innovation across Europe» (2016)

Empty tab. Edit page to add content here.