Кривенко Ірина

65203184_501458597265201_6755674976092684288_n

Викладач кафедри психології та психотерапії

E-mail: i.horbal@ucu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-7558-5440

Викладання:

 • Математичні методи у психології
 • Психофізіологія
 • Дослідницькі методи у клінічній психології та психотерапії

Наукові зацікавлення:

 • Психодинамічні напрямки психології та психотерапії, кататимно-імагінативна психотерапія
 • Використання кіно матеріалів у навчанні та психоконсультаційній практиці
 • Клінічна психологія, психологічні аспекти психопатології
 • Нейронаукове підґрунтя психології
 • Психологічні аспекти сновидінь
 • Особистісний та патологічний нарцисизм
 • Позитивна психологія, суб’єктивне благополуччя як психологічний феномен
 • Робота з особами літнього віку, геронтопсихологія
 • Соціальна психологія, специфіка утворення соціальних стереотипів
 • Культурна адаптація опитувальників, психометрія у психодіагностиці

Біографія

Бакалавр психології (2010), магістр психології (2011, Львівський національний університет імені Івана Франка).

Кандидат психологічних наук (2016, спеціальність 19.00.05 Соціальна психологія; психологія соціальної роботи, тема дисертації – «Соціально-психологічні чинники суб’єктивного благополуччя пенсіонерів»)

Післядипломний навчальний проект на здобуття кваліфікації психотерапевта за методом кататимно-імагінативної терапії (символдрами) (з 2011, Міжнародна громадська організація сприяння розвитку символдрами)

Післядипломний навчальний проект на здобуття кваліфікації психотерапевта за методом арт-терапії (з 2013, Секція арт-терапії Української спілки психотерапевтів)

Тренер з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти (2018-2019, Інститут вищої освіти НАПН України)

 

Досвід роботи:

2011-2013 – Львівський геріатричний пансіонат; волонтерська діяльність у напрямку психологічної підтримки літніх людей

2012-2014 – ГО «Самопоміч»; психолог-тренер, ведуча семінарів та воркшопів для соціально активних пенсіонерів (тематика семінарів – комунікація з іншими, міжпоколінна взаємодія, вирішення сімейних конфліктів, стрес-копінг, психологічне та фізичне здоров’я, планування життя у пізній дорослості, щастя)

2012-2014 – Львівський Університет Третього Віку; викладач-тренер (курси – соціальна психологія, психологія щастя)

2012-2016 – Львівський національний університет імені Івана Франка, філософський факультет, кафедра психології, асистент (курси – клінічна психологія, основи психотерапії, психологія здоров’я, диференційна психологія)

2013-2014 – НГО «Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров’я», УСП; асистент менеджера соціальних проектів (організація заходів, тренерство – ХІ конгрес ЄКПП, конференція УСП, освітньо-терапевтичний проект для директорів шкіл та шкільних психологів «Соціальна робота в школах», тренінгів курс для Школи волонтерів ЛМЦ ССС, Школа попередження емоційного вигорання для соціальних працівників ЛМЦ ССС)

2013-дотепер – англо-український перекладач післядипломного навчального проекту УСП на здобуття кваліфікації психотерапевта за методом арт-терапії

2014-2016 – завідувач психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка


Публікації (вибрані)

Найвагоміші статті

Kryvenko, I., Petryk, G. Measuring happiness: Ukrainian adaptation of the Orientation to Happiness Scale. Universal Journal of Psychology, 2019. Подано до друку. (0,8 д.а.)

Кривенко І., Іванович С. Особистісні особливості життєстійкості школярів у різних навчальних середовищах. Науковий вісник Херсонського державного університету, Серія «Психологічні науки», 2019, 1, 148-153.

Van Lith T., Bullock L., Horbal I., Lvov A. A brief evaluation to identify level of satisfaction of art therapy with undergraduate Ukrainian students. International Journal for the Advancement of Counselling, 2017, 39, 282-294.

Сеник О. Різник Р., Горбаль І. Щоб кинути курити, розвивайте часову орієнтацію на майбутнє. Психологія і суспільство, 2017, 4 (70), 134-144.

Кривенко (Горбаль) І. Методи дослідження змісту сновидінь у психології. Психологія особистості, 2017, Т.8, 1, 183-189.

Горбаль І. С., Кравчук А. С. Особистісні чинники схильності студентів до маніпулювання поведінкою викладачів. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки, 2017, 1, 21–28.

Горбаль І. Порівняльний аналіз уявлень молоді та літніх людей про суб’єктивне благополуччя у старості. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2016, 6 (303), 256-263.

Горбаль І. С. Соціально-психологічні аспекти функціонування пенсіонерів як соціальної групи. Науковий вісник Херсонського державного університету, Серія «Психологічні науки», 2015, 1 / 2, 61-65.

Горбаль І. С. Соціально-демографічні аспекти суб’єктивного благополуччя у літньому віці. Актуальні проблеми психології, Київ, 2014, 11, 9, 219-235.

Горбаль І. С. Психологічні детермінанти суб’єктивного благополуччя у пізній дорослості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013, ХІ, 6 / 1, 211-218.

Горбаль І. С. Соціально-психологічні особливості ціннісних орієнтацій у пізній дорослості. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред. С. Д. Максименка, 2012, ХІV, 3, 35-43.

Horbal I. Happy and healthy: The hypothesis of correlation between subjective well-being and psychological health and its role in late adulthood. The Journal of Education Culture and Society, Wroclaw, 2012, 2, 36-49.

Horbal I. Psychological peculiarities of subjective well-being of residents in geriatric homes. The Journal of Education Culture and Society, Wroclaw, 2011, 2, 27-37.

 

Результати наукової роботи представляє на численних (близько 50) всеукраїнських та міжнародних конференцій, круглих столів, семінарів, серед них:

ХХV науково-практична конференція УСП з міжнародною участю “Психотерапія і свобода”, 2019, Українська спілка психотерапевтів, Тернопіль (майстер-клас «Навчально-просвітницький проект «КіноаналіZ»: як це працює?», публікація тез)

XVІ міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Простір арт-терапії», 2019, Арт-терапевтична асоціація, Харків (доповідь «Психологічні механізми кіно терапії: особливості арт-терапевтичної техніки», публікація тез)

ІІ International Conference on Mental Health Care “Mental Health Global Challenges XXI Century”, 2018, Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології, Київ (доповідь «Subjective dimension of mental health: Ukrainian adaptation of the Orientation to Happiness Scale», публікація тез)

International conference “Between narcissism and entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective”, 2018, Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poland (стендова доповідь «Psycho-diagnostic capacity of dream drawings: looking for self-enhancement tendencies of teenagers»)

Міжнародна науково-практична конференція «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект», 2016, Український Католицький Університет, Львів

XV міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Простір арт-терапії: творча інтеграція та трансформація в епоху плинного модерну», 2018, Арт-терапевтична асоціація, Український католицький університет, Львів (майстер-клас «Кіно-група: навчання, просвіта, терапія», публікація тез)

VII всеукраїнський науковий семінар «Методологічні проблеми психології особистості», 2017, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ (доповідь «Методи дослідження змісту сновидінь у психології»)

V international scientific and practical seminar “Political and Economic Self-Constitution: Citizenship Identity and Education”, 2017, University of Pelloponess, Corinth, Greece (доповідь «Subjective reflection of sociopolitical crisis in dreams of adolescents: analysis of drawings», публікація тез)

І науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Психологія очима молоді», 2017, Український католицький університет, Львів (доповідь «Сновидіння: рудиментарна чи актуальна адаптивна функція?», публікація тез)

Конференція до 25-річчя кафедри психології «Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського суспільства», 2016, Львівський національний університет ім. І. Я. Франка (доповідь «Структура соціально-психологічних чинників суб’єктивного благополуччя мешканців геріатричного закладу», публікація тез)

IV міжнародний науково-практичний семінар «Психологія політичного та економічного самовизначення», 2016, Інститут соціальної та політичної психології, Київ (доповідь «The connection of subjective well-being and material state indicators of the pensioners», публікація тез)

International Remote Conference «Beyond Sciences Initiative», 2016, Toronto, Canada (доповідь «Happy Pensioners: Psychological Model of Subjective Well-Being in Late Adulthood», публікація тез)

Круглий стіл «Психологічна служба в системі вищої освіти України: проблеми та перспективи розвитку», 2015, Львівський національний університет ім. І. Я. Франка («доповідь «Організація роботи психологічної служби ВНЗ: пропозиції та перспективи», публікація тез)