Здоров’я у мультидисциплінарному дискурсі

ЗДОРОВ’Я У МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОМУ ДИСКУРСІ
HEALTH IN THE MULTIDISCIPLINARY DISCOURSE – find the English description below ⬇⬇⬇
ІІ Міжнародна науково-практична конференція
14-16 квітня 2021 року
148731612_2259016284222124_4031814157169666129_n
🔸 Організатори:
Український католицький університет (Україна),
факультет наук про здоров’я;
Університет Клайпеди (Литва),
факультет наук про здоров’я, кафедра соціальної роботи;
Королівський коледж в Лондоні,
факультет наук про життя та медицини;
Познанський медичний університет (Польща),
факультет медичних наук, кафедра клінічної психології.
🔸 Мета: створення платформи для співпраці освітян, науковців, медичних працівників, представників бізнесу, влади, громадських активістів в аспектах, що стосуються здоров’я.
🔸 Робочі мови: мова матеріалів – англійська, мови доповідей – англійська, українська, литовська.
🔸 Тематичні напрямки:
• Турбулентність у світі та її вплив на здоров’я.
• Здоров’я в час (пост)пандемії.
• Здоров’я та інновації.
• Здоров’я: культура, цінності, мораль.
🔸 Формат та форми участі
Конференція відбуватиметься ONLINE.
У конференції передбачена участь із презентацією результатів або як вільного слухача.
За результатами участі у конференції буде видано іменний сертифікат, для доповідачів – із зазначенням кількості годин (15 акад. год.).
Організаційний внесок
Для учасників з України – 250 грн., для іноземних учасників – 10 євро, що включає в себе матеріали, участь у всіх онлайн-подіях під час конференції, сертифікат участі.
Форми для реєстрації:
– для доповідачів: https://forms.gle/BjvGpaUi7J2atvZT6
– для вільних слухачів: https://forms.gle/PgFdfB6TjUFauVVq5
Детальнішу інформацію читайте у дописах, і обов’язково резервуйте дати!
Сподіваємося на плідну співпрацю!
* * * * *
2nd International scientific and practical conference
April 14-16, 2021
Organizers: Ukrainian Catholic University (Ukraine), Faculty of Health Sciences;
Klaipeda University (Lithuania), Faculty of Health Sciences, Department of Social Work;
King’s College London (Great Britain), Faculty of Life Sciences and Medicine;
Poznan University of Medical Sciences (Poland), Faculty of Medical Sciences, Department of Clinical Psychology
🔸 Purpose: Creation of a platform for cooperation between educators, scientists, medical workers, businessmen, authorities, public activists concerning health care issues.
🔸 Working languages: Language of the materials – English, Languages of the reports – English, Ukrainian, Lithuanian
🔸 Conference topics:
– World’s turbulence and its influence on health.
– Health at the time of (post)pandemic.
– Health and innovations.
– Health: culture, values, morality.
🔸 Format and forms of participation
This is a remote conference. The options of participating as a presenter or an auditor are provided.
Registration forms:
– for speakers: https://forms.gle/BjvGpaUi7J2atvZT6
– for free listeners: https://forms.gle/PgFdfB6TjUFauVVq5
The other details will be posted soon on this page. Save the dates!
Hoping for our fruitful cooperation!