Програма підготовчих курсів для вступників на магістратуру

Програма підготовчих курсів для вступників на магістратуру
Кафедра психології і психотерапії, УКУ·Неділя, 18 листопад 2018 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ,
Магістерська програма з клінічної психології з основами психодинамічної терапії

Адреса проведення: м. Львів, вул. Козельницька, 2а
21 грудня, п’ятниця

15:30-16:00 Реєстрація

16:00-16:30 Вітальні слова. Презентація магістерської програми з клінічної психології з основами психодинамічної терапії

16:30-18:00 Ірина Семків. Про психіку, свідомість, несвідоме

18:30-20:00 Ірина Семків. Про психіку, свідомість, несвідоме (продовження)

22 грудня, субота

10:00-11:30 Галина Католик. Особистість з точки зору основних психологічних теорій

12:00-13:30 Галина Католик. Особистість з точки зору основних психологічних теорій (продовження)

14:30-16:00 Галина Католик. Індивідуально-типологічні особливості: темперамент, характер

16:30-18:00 Галина Католик. Задатки і здібності

11 січня, п’ятниця

16:00-17:30 Галина Католик. Когнітивні процеси (відчуття, сприймання)

18:00-19:30 Галина Католик. Когнітивні процеси (пам’ять)

12 січня, субота

10:00-11:30 Галина Католик. Когнітивні процеси (мислення, мовлення)

12:00-13:30 Галина Католик. Когнітивні процеси (увага, уява)

14:30-16:00 Мар’яна Миколайчук. Види емоційних явищ та їх характеристика: емоції, настрій, стрес, афект, почуття. Теорії походження емоцій

16:30-18:00 Мар’яна Миколайчук. Мотиваційна та потребнісна сфера особистості

25 січня, п’ятниця

16:00-17:30 Оксана Захарко. Базова структура консультування (етапи). Завдання первинного інтерв’ю

18:00-19:30 Оксана Захарко. Роль та способи вираження емпатії у консультуванні

26 січня, субота

10:00-11:30 Мар’яна Миколайчук. Порівняння видів психологічної допомоги: психологічне консультування, психотерапія

12:00-13:30 Мар’яна Миколайчук. Умови та правила використання консультативних технік інформування, інтерпретації, конфронтації

14:30-16:00 Мар’яна Миколайчук. Умови та правила використання консультативних технік постановки запитань, нормалізації, перефразування

16:30-18:00 Мар’яна Миколайчук. Типові помилки застосування консультативних технік. Етичні норми роботи психолога-консультанта

8 лютого, п’ятниця

16:00-17:30 Ірина Кривенко. Теорія функціональних систем П. Анохіна. Поняття біологічного зворотного зв’язку
18:00-19:30 Ірина Кривенко. Психофізіологія когнітивних функцій: пам’ять та мислення. Психофізіологічні основи емоцій та мотивації

9 лютого, субота

10:00-11:30 Христина Турецька. Поняття психодіагностики. Предмет і структура психодіагностики
12:00-13:30 Христина Турецька. Психодіагностичний метод і діагностичні підходи

14:30-16:00 Христина Турецька. Тест як основний інструмент психодіагностики. Класифікація і характеристика тестів

16:30-18:00 Христина Турецька. Психодіагностичний процес. Психологічний діагноз

22 лютого, п’ятниця

16:00-17:30 Христина Турецька. Метод спостереження та інтроспекції в сучасних психологічних дослідженнях. Експеримент як метод психологічного дослідження

18:00-19:30 Христина Турецька. Особливості та види експериментальних планів. Метод асоціативного експерименту

23 лютого, субота

10:00-11:30 Христина Турецька. Вплив експериментальної ситуації на результати експерименту. Змінні у структурі психологічного експерименту
12:00-13:30 Христина Турецька. Ідеальний та реальний експерименти. Помилки експериментатора при проведенні експериментальних досліджень14:30-16:00 Христина Турецька. Аналіз схем експериментальних планів, розбір прикладів

16:30-18:00 Христина Турецька. Аналіз схем експериментальних планів, розбір прикладів (продовження)

1 березня, п’ятниця

16:00-17:30 Ірина Семків. Соціально-психологічна природа Я-концепції особистості. Соціалізація особистості18:00-19:30 Ірина Семків. Теорія атрибуції

2 березня, субота

10:00-11:30 Ірина Семків. Соціально-психологічна природа установок
12:00-13:30 Ірина Семків. Соціальна психологія малих груп. Соціальна психологія великих груп та масових явищ 14:30-16:00 Ірина Семків. Соціальна психологія спілкування. Соціальна психологія взаємин, феномен міжособистісної атракції

16:30-18:00 Ірина Семків. Соціально-психологічна природа агресивної поведінки. Соціально-психологічна природа альтруїзму

29 березня, п’ятниця

16:00-17:30 Марта Білик. Проблема віку у віковій психології. Поняття розвитку, основні властивості, закономірності та механізми розвитку

18:00-19:30 Марта Білик. Основні підходи доперіодизації психічного розвитку. Основні вікові кризові періоди

30 березня, субота

10:00-11:30 Марта Білик. Критерії психологічної готовності дитини до навчання в школі. Шкільна зрілість
12:00-13:30 Марта Білик. Пубертат. Психофізіологічні особливості розвитку підлітків

14:30-16:00 Марта Білик. Розвиток особистості в юнацькому віці, формування самосвідомості. Психологічні особливості механізмів регуляції самооцінки в період середньої дорослості

16:30-18:00 Марта Білик. Психологічна характеристика віку пізньої дорослості. Особливості Я-концепції і розвитку особистості в період старості

19 квітня, п’ятниця

16:00-17:30 Маріанна Компанович. Клінічна психологія як галузь психологічної науки. Поняття «здоров’я» та «хвороба» у контексті клінічної психології

18:00-19:30 Маріанна Компанович. Поняття «внутрішня картина хвороби», методи дослідження реакцій особистості на хворобу

20 квітня, субота

10:00-11:30 Маріанна Компанович. Психосоматика
12:00-13:30 Ірина Кривенко. Патопсихологія як галузь психології, поняття симптом, синдром, регістр-синдром14:30-16:00 Ірина Кривенко. Особливості психічної діяльності, притаманні для порушень шизофренічного спектру, афективних розладів

16:30-18:00 Ірина Кривенко. Особливості психічної діяльності, притаманні для розладів особистості, невротичних розладів

25 квітня, п’ятниця

День майстер-класів за напрямками психодинамічної терапії: психоаналітична, юнгіанська, дитячо-юнацька, символдрама, системна сімейна, позитивна тощо.

16:00-17:30 Майстер-клас 1. Тематика та ведучий уточняється

18:00-19:30 Майстер-клас 2. Тематика та ведучий уточняється

26 квітня, субота

День майстер-класів за напрямками психодинамічної терапії: психоаналітична, юнгіанська, дитячо-юнацька, символдрама, системна сімейна, позитивна тощо.

10:00-11:30 Майстер-клас 3. Тематика та ведучий уточняється

12:00-13:30 Майстер-клас 4. Тематика та ведучий уточняється14:30-16:00 Майстер-клас 5. Тематика та ведучий уточняється

16:30-17:30 Питання-відповіді щодо магістерської програми з клінічної психології з основами ПДТ

17:30-18:00 Закриття. Вручення сертифікатів