Міжнародна науково-практична конференція «Арт-психотерапія: творчі трансформації в епоху плинного модерну»

УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ПСИХОТЕРАПЕВТІВ
Секція Арт-психотерапії
Львівський осередок

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет наук про здоров’я
Кафедра психології та психотерапії

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Психолого-природничий факультет
Кафедра вікової та педагогічної психології
Кафедра загальної психології та психодіагностики

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА
Психолого-педагогічний факультет
Кафедра психології

16344327_1554477951232200_1654773223_n

Шановні колеги, запрошуємо Вас до участі у І-й Міжнародній науково-практичній конференції присвяченій 5-тій річниці Секції Арт-психотерапії УСП «Арт-психотерапія: творчі трансформації в епоху плинного модерну» Львів, 28-29 січня 2017 року.

У час плинного модерну, коли все навколо динамічно змінюється, трансформується також роль і місце Людини в сучасному світі. Технологічна інформаційна революція, розвиток соцмереж, наростання контроверсії та відчуття абсурду ще раз підкреслюють необхідність звернення Людини до її творчих ресурсів, відчуттів, до використання звиклих їй, та, можливо, дещо призабутих, традиційних форм творчості (музика, образотворче мистецтво, фотографія, танець, театр та ін.), трансформованих через призму Арт-психотерапевтичних методик.

Основна ідея конференції: Презентація та обмін сучасними теоретично обґрунтованими прикладними методиками арт-психотерапевтичної взаємодії, які кожен може використовувати у своїй безпосередній практиці психотерапії, психологічного консультування, соціальній та педагогічній роботі. Тому щиро запрошуємо до участі психотерапевтів різних напрямків, митців, медиків, практичних психологів, педагогів, соціальних працівників, студентів та всіх, кого цікавить тематика даної конференції.

Напрямки роботи конференції:

 • Методологія Арт-психотерапії – форми, методи, засоби, підходи;
 • Використання Арт-психотерапії в різних формах допомоги людині: психотерапія, соціально-психологічний тренінг, консультування, соціальна допомога, коучинг та ін.;
 • Арт-психотерапія та різні форми мистецтва;
 • Психодинамічні підходи в арт-психотерапії;
 • Музикотерапія і психодрама – музична психодрама.
 • Аналітична музикотерапія: музична імпровізація як проективна техніка в індивідуальній та груповій психотерапії. Музика та імагінація.
 • Танцювально-рухова терапія – експресія з допомогою руху;
 • Тілесно-орієнтована Арт-психотерапія;
 •  Використання даних нейронаук та психосоматики в практичній Інтегративній Арт-психотерапії;
 •  Сексуальність, еротизм, любов через призму Інтегративної Арт-психотерапії.

Форми участі у конференції:

 • доповідь на пленарному засіданні(до 20хв.);
 • проведення майстер-класу/воркшопу. ( 90 хв.);
 • перформенс/презентація;
 • кейс-презентація із обговоренням.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:
Субота, 28 січня
Місце проведення: Філософсько-богословський факультет Українського католицького університету, м. Львів, вул. Хуторівка, 35а


9:00 – 9:30 Реєстрація
9:30 – 10:00 Урочисте відкриття. Привітальне слово
Проф. Фільц Олександр, Католик Галина, Львов Олександр, Назаревич Вікторія, Старовойтов Андрій, Гузек Ізабела, Гребінь Людмила, Сидоренко Андрій.
10:00 – 11:30 Доповіді (по 15хв. + дискусія в кінці лінійки – 15 хв.)
Львов Олександр (Львів) «Музикотерапія. Ритм та забута мелодія для флейти, яка змінює людство»
Старовойтов Андрей (Ялта) «Перспективи розвитку сучасної арт-терапії».
Назаревич Вікторія (Рівне) «Терапевтическое искусство – методология включения в консультативный процесс»
Добродняк Анатолій (Львів) «Глина – “гнучкий медіум” символізації»
Борейчук Ірина (Рівне) «Фотографія як метафорична фіксація особистого досвіду клієнта»
Сидоренко Андрій (Львів) «Нові дані нейронаук, психосоматики та їх застосування з допомогою технік Інтегративної Арт-психотерапії»
11:30 – 12:00 перерва на каву
12:00 – 13:30 Доповіді (по 15 хв. + дискусія в кінці лінійки – 15 хв.)
Сидоренко Ольга (Львів) «Психотерапія і візуальне мистецтво»
Дзіковський Павло (Львів) «Елементи лаканівського підходу в розумінні процесів, які відбуваються в арт-психотерапії»
Липецька Нонна (Львів, Одеса) «Архітектурне середовище як детермінанта суб’єктивного благополуччя особистості»
Гребінь Людмила (Київ) «Польоти в невідомому – структурні передумови»
Cтавицька Олена (Рівне) «Технології комплексної казкотерапії в практиці психологічного консультування дорослих»
13:30 – 14:00 Презентація професійних майстерень
14:00 – 15:00 перерва на обід
15:00 – 16:30 Професійні майстерні 1 лінійка
Назаревич Вікторія (Рівне) «Уроборостична символіка у терапевтичному малюнку».
Черноус Тетяна (Рівне) «Орф-музикотерпія, можливості орф-музики в психотерапевтичній практиці»
Платова Олена ( Київ) «Психологічна трансформаційна гра як новий простір та ефективний інструмент терапевтичної взаємодії з клієнтом»
16:30 – 17:00 перерва на каву
17:00 – 18:30 Професійні майстерні 2 лінійка
Доцюк Анжела (Чернівці) «Репродукція проявлення “Я”-станів у композиційних формотвореннях видатних основоположників абстрактного направлення у живописі (на прикладі В. Кандинського, П. Мандріана, К. Малевича)».
Штукіна Наталія (Радміла) (Запоріжжя) «Вільний голос. Резонанс»
Сидоренко Андрій (Львів) «Робота з емоціями з допомогою методик Інтегративної Арт-психотерапії»
18:45 Фуршет (в цьому ж приміщенні)

Неділя, 29 січня.
Місце проведення: Відділення №31 (Кризових станів та реабілітації),
КЗ «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня», вул. Кульпарківська, 95

9:30 – 10:00 Представлення професійних майстерень 1-2 лінійка.
10:00 –11:30 Професійні майстерні
Львов Олександр, Наталя Жабко (Львів) «Заграй свій внутрішній світ»
Науменко Олена (Київ) «Авторська методика «Жива казка», що поєднує казко-. кольоротерапію та фелтинг»
Бєлова Оксана (Київ, Вінниця) «Танцювально рухова терапія у роботі з бізнес завданнями\емоційний інтеллект\стратегії і тактики взаємодії \ постура як звичний тип мислення. Стрес та звужені стани свідомості»
Якушик Сергій (Київ) «Використання символізму колоди карт Таро у роботі психолога. Аналіз символів і зображень, історичний і культурологічний екскурс. Пояснення доцільності використання і відмінність від інших метафоричних колод. Приклади роботи і компіляції з іншими арт-терапевтичними методами (казкотерапія, бібліотерапія, ігрова терапія)».
Віткалова Вікторія «Глинотерапія: можливості гончарної глини в терапії та розвитку творчості»
11:30 –12:00 перерва на каву
12:00 – 13:30 Професійні майстерні
Гузек Ізабела, Данська Катажина/Guzek Izabela, Dańska Katarzyna (Варшава/Warszawa)
«Кінестетична емпатія з перспективи танцювально-рухової психотерапії»\ “Empatia kinestetyczna z perspektywy psychoterapii tańcem i ruchem”
Дзіковський Павло (Львів) «Реконструкція сенсів втрачених історій» (Арт-психотерапевтичний підхід в дослідженні групових процесів)
Добродняк Анатолій (Львів) “Тілесне селф – тілесна комунікація” (робота з глиною)
Рибик Лариса (Київ) Презентація психологічної гри
Аніськов Сергій (Хмельницький) «Фототерапія, як окрема частина Арт-терапії»
13.30 – 14.30 перерва на обід
14:30 – 14:45 Представлення професійних майстерень 3 лінійка.
14:45 – 16:15 Професійні майстерні 3-я лінійка
Аніськов Сергій ( Хмельницький) Презентація Метафоричного фотопроекту «Двері»
Барбул Олена (Львів) «Арт-терапія в роботі з людьми похилого віку»
Фізер Любов (Свалява, Закарпатської обл) «Спонтанне малювання базових форм»..
Пекарюк Ростислава (Моршин) «Практичний досвід моєї роботи з шоковою травмою методами бодинаміки та Арт-психотерапії»
16:15 – 16:30 перерва
16:30 – 17:30 Велика Арт-терапевтична група
17:30 – 18:00 Закриття конференції.

Просимо зголошуватися до участі у конференції – заповнивши реєстраційну форму тут:
http://bit.ly/2h1eQnV

Усім зацікавленим в участі у конференції – обов’язкова попередня реєстрація!
Учасники конференції отримають сертифікати УСП.
Членам УСП та студентам денної форми навчання – пільгові умови участі.