Умови вступу

Навчальним пріоритетом бакалаврської програми психології є формування у студентів глибинного психотерапевтично-орієнтованого мислення. Упродовж 4 років студенти отримають знання та розуміння інтрапсихічних та міжособистісних процесів і структур, які є фундаментом для діяльності психолога у будь-якій галузі.

Ліцензійний обсяг набору становить 30 осіб. Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати сертифікати ЗНО з  біології, української мови, історії України або іноземної мови (за вибором)

Для конкурсного відбору на перший курс денної форми навчання приймальна комісія приймає сертифікат центру незалежного тестування 2016р.

Прийом документів з 11 липня до 27 липня (до 18.00 год.) 2016 р.

 

Спецiальностi, освiтнi програми ступеня бакалавра Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі Коефіцієнт конкурсних предметів Коефіцієнт балів за документ про повну загальну середню освіту Коефiцiєнт додаткових балів за особливі успіхи
Психологія українська мова та лiтература 130 0,25 0,05 0,05
бiологiя 140 0,35
iсторiя України або iноземна мова або математика 130 0,30

 Вартість навчання

БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ

Собівартість року навчання одного студента на бакалаврських програмах історії, богослов’я, соціальної педагогіки, психології та соціології коштує університету – 60 000 грн. Оплата, яку здійснюють студенти за рік свого навчання становить 20% від цієї суми.

Собівартість року навчання одного студента на бакалаврській програмі комп’ютерних наук – 70 000 грн. Оплата, яку здійснюють студенти у 2016-2017 навчальному році становить 40 000 грн. (лише 57% від собівартості).

Щоб компенсувати цю різницю університет звертається за допомогою до різноманітних фундацій та доброчинців.

Оплата за навчання студентів проводиться згідно з укладеним договором посеместрово, не пізніше десятого календарного дня від початку семестру.

Пільги в оплаті за навчання надаються таким категоріям вступників:

  1. Діти – сироти звільняються від оплати за навчання.
  2. Лауреати Академічної та інших стипендій.
  3. Студенти перших курсів, які навчалися на підготовчих курсах університету отримують 15% знижки в оплаті за навчання.
  4. У разі одночасного навчання членів однієї сім’ї перша особа сплачує у повному обсязі. Кожна наступна отримує знижку 40% від розміру базової оплати за навчальний рік.

Студенти, які навчаються на старших курсах також мають можливість отримати знижки в оплаті.

Спеціальність / освітня програма Розмір базової річної оплати (грн.)

за 2016-2017н.р.

1 Психологія 12.000