Перелік документів

Перелік документів

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі ‑ заява) лише в електронній формі, окрім випадків наявності особливих умов вступу.

У заяві вступники вказують напрям підготовки, спеціальність, освітню програму, факультет, мову. Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі за кошти державного бюджету для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Подання заяв в електронній формі

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування та подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії та подати оригінали документів у визначені терміни.

Документи для вступу:

 1. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
 2. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з результатами (2016 р.).
 3. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
 4. Копія ідентифікаційного коду.
 5. Копія приписного свідоцтва або військового квитка.
 6. Чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.
 7. Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ Правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ Х Правил прийому) (за наявності).

Документи подаються в паперовій папці на зав’язках.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

 

Прийом документів з 11 липня до 27 липня (до 18:00 год.) 2016р.

 

Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі мають особи (Розділ VII Правил прийому):

 • у яких є захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання;
 • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

За результатами співбесіди зараховуються особи (Розділ ІХ Правил прийому):

 • яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
 • визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Прийом документів з 11 липня до 20 липня (до 18.00 год.) 2016р. 

 

НА БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ (на старші курси)

Вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, подають заяву про вступ за обраним напрямом, спеціальністю та формою навчання.

Заява подається вступником особисто до Приймальної комісії ВНЗ «Український католицький університет» та обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 1. Документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії.
 2. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
 3. Копію ідентифікаційного коду.
 4. Копію військового квитка або приписного свідоцтва (для хлопців).
 5. Чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

Прийом документів з 1 грудня  2015 р. по 20 липня (до 18.00 год) 2016 р.