Бакалаврська програма з психології

Мета освітньої програми

Підготовка фахівців з психології, які володіють необхідними компетентностями для розв’язання наукових та практичних психологічних завдань у дослідницькій, психодіагностичній, консультативній та психокорекційній роботі у сфері освіти, охорони здоров’я та управління персоналом на основі професійних стандартів та морально-етичних принципів.

Особливості програми

 • Практична-орієнтованість:
  • поглиблене вивчення психологічної діагностики та консультативного супроводу різних категорій клієнтів;
  • залучення експертів психологів-практиків до проведення занять.
 • Міждисциплінарність:
  • формування міждисциплінарних зв’язків психології та богословських наук шляхом вивчення циклу християнських дисциплін, що сприяє оволодінню спеціальними консультативними навичками в роботі з духовно-психологічними запитами.
 • Міжнародна співпраця:
  • співпраця зі світовими дослідницькими та академічними центрами у галузі психології, участь у спільних проектах та програмах.
 • Академічна мобільність:
  • можливість навчання студентів протягом семестру в одному з закордонних партнерських університетів в рамках програми обміну;
  • мобільність студентів в рамках програми обміну між Український католицьким університетом та Національним університеом “Києво-Могилянська академія.

Переваги програми

 1. Практико орієнтований  підхід (інтеграція теоретичного матеріалу при вирішенні практичних задач, кейсів; можливість отримувати практичні знання на унікальних базах практики).
 2. Використання інноваційних підходів до викладання (система дистанційного навчання CMS, інноваційні педагогічні методи, онлайн бібліотека (репозитарій)).
 3. Орієнтованість на особистісне та духовне зростання (в програму включені курси, програми, тренінги, спрямовані на розвиток soft-skills: самомотивації, внутрішньої дисципліни, самоменеджменту, комунікативності), християнських цінностей, цінностей толерантності та служіння.
 4. Можливість вибору спеціалізованих дисциплін на старших курсах, згідно обраної освітньої траєкторії (психолог у сфері особистісної  проблематики vs. професійної  проблематики.
 5. Можливість семестрового навчання в країнах Європи(Польщі, Литви, Великобританії), США, Канади завдяки розгалуженій міжнародній академічній співпраці.
 6. Можливість наукового зростання та проведення цікавих досліджень в межах міжнародних наукових грантів.
 7. Поглиблене вивчення іноземних мов.
 8. Особистісно орієнтований підхід до студентів, дотримання високих стандартів академічної доброчесності, комфортне освітнє середовище.

Умови вступу

Детальніше ознайомитися з умовами вступу за посиланням

Де зможуть працювати випускники програми

Відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 фахівці, які здобули освіту за освітньою програмою 053 психологія можуть обіймати такі первинні посади:

 • 2340 – консультант психолого-медико-педагогічної консультації;
 • 2445 – психолог;
 • 2445 – практичний психолог.

Бакалавр психології може займати первинні посади, що пов’язані з психологічним консультуванням, психодіагностикою та проведенням прикладних психологічних досліджень:

 • у психологічних консультативних службах;
 • у навчальних закладах середньої та дошкільної освіти;
 • у соціальних організаціях (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячі центри творчості і дозвілля, дитячі будинки, притулки, будинки для людей похилого віку, осіб з особливими потребами, інклюзивно-ресурсні центри);
 • у закладах охорони здоров’я (лікарні, поліклініки, наркологічні та реабілітаційні центри);
 • в установах з пошуку та добору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри профорієнтації);
 • у компаніях, малих підприємствах та бізнес- структурах; у системі державної служби (митниці, служби порятунку, військові організації, підрозділи пенітенціарної служби).

 

Для вдосконалення фахових навичок заради виконання в майбутньому завдань проблемного, творчого характеру, застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу як професійної діяльності (психологічного  забезпечення навчально-виховного процесу у навчальних закладах; визначення,  корекції, реабілітації, профілактики порушень взаємин з оточуючим соціальним середовищем людини, діагностики,  корекції,   лікування,    реабілітації,
профілактики   розладів   психічного   стану   людини,    корекції особистості) студенти бакалаври продовжують своє навчання на магістерській програмі

Програма

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ ПСИХОЛОГІЯ
З силабусами можна ознайомитись за посиланням
1. Обов’язкові компоненти освітньої програми
1.1. Цикл загальної підготовки
ОЗ01 Історія філософії 4 ЄКТС
ОЗ02 Ділова українська мова 3 ЄКТС
ОЗ03 Політологія 3 ЄКТС
ОЗ04 Англійська мова 24 ЄКТС
ОЗ05 Вступ до університетських студій 3 ЄКТС
ОЗ06 Філософія 3 ЄКТС
1.2. Цикл професійної підготовки
ОФ01 Вступ до спеціальності 4 ЄКТС
ОФ02 Психологічний практикум 3 ЄКТС
ОФ03 Загальна психологія 4 ЄКТС
ОФ04 Пізнавальні процеси 4 ЄКТС
ОФ05 Теорії особистості 3 ЄКТС
ОФ06 Методи дослідження у психології 3 ЄКТС
ОФ07 Мозок і психіка (англ.) 8 ЄКТС
ОФ08 Експериментальна психологія 4 ЄКТС
ОФ09 Психологія емоцій та мотивації 4 ЄКТС
ОФ10 Соціальна психологія (англ.) 8 ЄКТС
ОФ11 Математичні методи в психології 4 ЄКТС
ОФ12 Диференційна психологія 3 ЄКТС
ОФ13 Психодіагностика 8 ЄКТС
ОФ14 Психологія розвитку 4 ЄКТС
ОФ15 Основи наукових досліджень (англ.) 8 ЄКТС
ОФ16 Психопатологія 7 ЄКТС
ОФ17 Організаційна психологія 4 ЄКТС
ОФ18 Клінічна психологія 4 ЄКТС
ОФ19 Психологія сім’ї та сімейне консультування 4 ЄКТС
ОФ20 Основи психологічного консультування 3 ЄКТС
ОФ21 Основи клініко-психологічної діагностики 4 ЄКТС
ОФ21 Основи психотерапії 4 ЄКТС
ОФ23 Основи психоаналітичної теорії людини та групи 4 ЄКТС
1.3. Наукові роботи
ОФ24 Курсова робота 4 ЄКТС
ОФ25 Кваліфікаційна робота 6 ЄКТС
1.4. Практики
ОП01 Ознайомча практика 3 ЄКТС
ОП02 Мовна практика (на вибір) 3 ЄКТС
ОП03 Психодіагностична практика 3 ЄКТС
ОП04 Професійно орієнтована практика 5 ЄКТС
Загалом кредитів ЄКТС на обов’язкові освітні компоненти 170 ЄКТС
 
2. Вибіркові компоненти освітньої програми
2.1. Цикл загальної підготовки (вибіркові дисципліни)
ВЗ01 Дисципліна Світоглядного ядра 01 3 ЄКТС
ВЗ02 Дисципліна Світоглядного ядра 02 3 ЄКТС
ВЗ03 Дисципліна Світоглядного ядра 03 3 ЄКТС
ВЗ04 Дисципліна Світоглядного ядра 04 3 ЄКТС
ВЗ05 Дисципліна Світоглядного ядра 05 3 ЄКТС
ВЗ06 Дисципліна Світоглядного ядра 06 3 ЄКТС
ВЗ07 Дисципліна вільного вибору університету 01 3 ЄКТС
2.2. Цикл професійної підготовки (вибіркові дисципліни – 12 дисциплін)
Траєкторія «Клінічна психологія»
ВФ01 Розлади поведінки у дітей та підлітків 4 ЄКТС
ВФ02 Психологія психотравми 4 ЄКТС
ВФ03 Психосоматика 4 ЄКТС
ВФ04 Психологія здоров’я 4 ЄКТС
Траєкторія «Психологія розвитку»
ВФ05 Основи дитячої психокорекції 4 ЄКТС
ВФ06 Психологія обдарованої дитини 4 ЄКТС
ВФ07 Психологічний супровід дитини з особливими потребами 4 ЄКТС
ВФ08 Психологія часу/Psychology of time 4 ЄКТС
Траєкторія «Консультування та психотерапія»
ВФ09 Клієнт центрована терапія 4 ЄКТС
ВФ010 Символдрама 4 ЄКТС
ВФ011 Позитивна психотерапія 4 ЄКТС
ВФ012 Психологія стосунків 4 ЄКТС
ВФ013 Психологія сексуальності 4 ЄКТС
ВФ014 Основи арттерапії 4 ЄКТС
Траєкторія «Психологія управління»
ВФ015 Кар’єрне радництво 4 ЄКТС
ВФ016 Пошук та добір персоналу 4 ЄКТС
ВФ017 Психологія прийняття рішень 4 ЄКТС
ВФ018 Психологія реклами та PR 4 ЄКТС
ВФ019 Організаційне консультування 4 ЄКТС
Загалом кредитів ЄКТС на вибіркові освітні компоненти 70 ЄКТС
Загалом кредитів за освітньою програмою 240 ЄКТС