Бакалаврат

Мета освітньої програми

Підготовка академічних бакалаврів, здатних рефлексивно застосовувати фундаментальні знання та компетенції у дослідницькій, психодіагностичній, консультативній роботі, керуючись найкращими світовими стандартами психологічної науки, чіткими моральними та професійно-етичними принципами, готових до подальшого професійного навчання та розвитку.

Особливості програми

Програма передбачає опанування студентами теоретичних та прикладних знань на заняттях з використанням інноваційних методів навчання та онлайн-навчання, практичних навичок на провідних спеціалізованих базах практики у галузях клінічної та організаційної психології.

До викладання залучено висококваліфікованих фахівців, провідних діячів вітчизняної наукової школи, фахівців-практиків, іноземних фахівців за принципом «кращі викладачі для кращих студентів».

Містить дисципліни світоглядного ядра, що сприяють формуванню ціннісних орієнтацій, культури мислення, плекання особистісної зрілості та суспільної відповідальності, опанування мови сучасного світу.

Переваги програми

 1. Практико орієнтований  підхід (інтеграція теоретичного матеріалу при вирішенні практичних задач, кейсів; можливість отримувати практичні знання на унікальних базах практики).
 2. Використання інноваційних підходів до викладання (система дистанційного навчання CMS, інноваційні педагогічні методи, онлайн бібліотека (репозитарій)).
 3. Орієнтованість на особистісне та духовне зростання (в програму включені курси, програми, тренінги, спрямовані на розвиток soft-skills: самомотивації, внутрішньої дисципліни, самоменеджменту, комунікативності), християнських цінностей, цінностей толерантності та служіння.
 4. Можливість вибору спеціалізованих дисциплін на старших курсах, згідно обраної освітньої траєкторії (психолог у сфері особистісної  проблематики vs. професійної  проблематики.
 5. Можливість семестрового навчання в країнах Європи(Польщі, Литви, Великобританії), США, Канади завдяки розгалуженій міжнародній академічній співпраці.
 6. Можливість наукового зростання та проведення цікавих досліджень в межах міжнародних наукових грантів.
 7. Поглиблене вивчення іноземних мов.
 8. Особистісно орієнтований підхід до студентів, дотримання високих стандартів академічної доброчесності, комфортне освітнє середовище.

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати сертифікати ЗНО з української мови та літератури, біології, математики або іноземної мови.

Вступники на програму психології подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу лише в електронній формі, окрім випадків наявності особливих умов вступу. Детальніше про документи для вступу.

 

Середня собівартість річного навчання одного студента на бакалаврській програмі становить 3000 у.о. Детальніше про вартість навчання.

 

Враховуючи складний економічний стан в Україні, що не дозволяє більшості студентів самотужки покривати повну вартість навчання, і бажаючи підтримати належний рівень викладання і навчання в УКУ, Університет, передусім завдяки щедрості жертводавців з різних країн і континентів, покриває вагому частину вартості навчання (на більшості програм ~75%). Очікується, що кожен студент УКУ покриє ціну освітньої програми, яка щорічно визначається окремим наказом Ректора.

Проте, не кожній родині під силу оплатити навіть цю суму. Це спонукало УКУ до створення стипендійного фонду, звідки надається фінансова підтримка, що покриває повну або часткову ціну освітньої програми для студента.

Крім того, всі студенти бакалаврських програм отримають матеріальну допомогу в розмірі 60% знижки на харчування в Трапезній УКУ в університетському містечку на вул. Козельницькій. Детальніше (про стипендії на бакалаврські програми УКУ)

В УКУ навчаються студенти різних християнських Церков, представники інших релігій і навіть невіруючі. Це особи, яким не повинні бути байдужі питання, що їх ставить перед людиною релігійний досвід і духовне життя. Будь ласка, ознайомтесь з Пам’яткою про засади духовної формації в УКУ.

Навчальна програма кожного семестру складається зі світоглядного та фахового блоку.

Де зможуть працювати випускники програми

Бакалавр зі спеціальності 053 «Психологія» може займати посади у

 • психологічних, консультативних службах;
 • у соціальних організаціях (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячі центри творчості і дозвілля, дитячі будинки, притулки, будинки пристарілих, інвалідів);
 • у закладах охорони здоров’я (лікарні, поліклініки, наркологічні та реабілітаційні центри);
 • в установах з підбору й добору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри профорієнтації); у компаніях, малих підприємствах та бізнес-структурах;
 • у правоохоронних органах (установи ювенальної юстиції);
 • у службі довіри;
 • у системі Міністерстві надзвичайних ситуацій (митниці, служби порятунку, військові організації);
 • працювати у межах авторських проектів, надаючи консультативні, тренінгові, психоедукаційні послуги.

 

у відповідності з типовими кваліфікаційними характеристиками посадових обов’язків, володіючи здатністю розв’язувати типові фахові задачі без застосування методів психологічного впливу як професійної діяльності психолога згідно до вимог чинного законодавства (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0577-08?fbclid=IwAR2-CneQLHj-GVKW8Eday8gXGnBVYcTvwjtVjWMoUjIUwj1-QhmzAv41G-o).

 

Для вдосконалення фахових навичок заради виконання в майбутньому завдань проблемного, творчого характеру, застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу як професійної діяльності (психологічного  забезпечення навчально-виховного процесу у навчальних закладах; визначення,  корекції, реабілітації, профілактики порушень взаємин з оточуючим соціальним середовищем людини, діагностики,  корекції,   лікування,    реабілітації,
профілактики   розладів   психічного   стану   людини,    корекції особистості) студенти бакалаври продовжують своє навчання на магістерській програмі

Програма

 

Обов’язкові фахові дисципліни Вибіркові фахові дисципліни

(*можливі зміни чи розширення меню)

Загальна психологія. Вступ

Загальна психологія. Пізавальні процеси.

Загальна психологія. Психологія особистості.

Загальна психологія. Емоції та мотивація.

Вступ до спеціальності

Психологічний практикум: тренінг командотворення

Психологічний практикум: принципи ефективного навчання

Історія психології

Експериментальна психологія

Вступ до психологічного консультування та психотерапії

Експериментальна психологія

Анатомія і фізіологія ЦНС та ВНД

Психодіагностика

Психофізіологія

Основи психоаналітичної теорії

Математичні методи в психології

Психодіагностика

Соціальна психологія

Основи клінічної психології

Сучасні методи психологічного тренінгу

Основи організаційної психології

Психологія сім”ї та сімейне консультування

Психологія розвитку

Основи наукових досліджень

Основи сучасних напрямків консультування та психотерапії. Ч1, Ч2.

Практика психодіагностична

Основи психопатології

Психологія конфлікту

Психологія навчання та виховання

Основи наукових досліджень

Диференційна психологія

Психологія здоров”я

Психологія творчості

Психологія обдарованої дитини

Спеціальна психологія

Психологічний супровід дитини  з особливими освітніми потребами

Суппортивна психологія

Психодинамічна патопсихологія

Нейропсихологія

Психоаналіз культури

Кіноаналіз

Організаційне консультування

Сучасні напрямки зарубіжної психології

Психологія кар”єри

Проектний менеджмент

Психологія реклами та ПР

Психологія кризових та залежних станів

Психологія прийняття рішень

Геронтопсихологія

Дитяча психопатологія

Дитяча психокорекція

Психологія девіантної поведінки

Основи психосоматики

Основи сучасних напрямків консультування та психотерапії. Ч.3, Ч.4