Бакалаврат

Мета освітньої програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних рефлексивно та творчо застосовувати базові компетенції у дослідницькій, психодіагностичній, консультативній та психокорекційній роботі, керуючись найкращими світовими стандартами психологічної науки, чіткими моральними та професійно-етичними принципами, готових до подальшого професійного навчання та розвитку.

Характеристика освітньої програми

Програма підготовки складається з з гуманітарних, фахових дисциплін, а також предметів за вибором студента. Передбачає інтенсивні заняття з англійської мови, вивчення окремих дисциплін іноземною мовою.

Особливості програми

Програма передбачає опанування студентами теоретичних та прикладних знань на заняттях з використанням інноваційних методів навчання та онлайн-навчання, практичних навичок на провідних спеціалізованих базах практики у галузях клінічної та організаційної психології. Містить дисципліни з іноземною мовою викладання. Передбачає залучення до викладання іноземних фахівців та фахівців-практиків. Містить кор християнських дисциплін, що сприяє формуванню ціннісних орієнтацій, особистісного розвитку та оволодіння спеціальними консультативними навичками в роботі з духовно-психологічними запитами.

Умови вступу

Ліцензійний обсяг набору становить 30 осіб. Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати сертифікати ЗНО з біології, української мови та літератури, математики або іноземної мови.

Вступники на програму психології подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу лише в електронній формі, окрім випадків наявності особливих умов вступу. Детальніше про документи для вступу.

Для конкурсного відбору на перший курс денної форми навчання приймальна комісія приймає сертифікати ЗНО за 2016 або 2017 рік.

Середня собівартість річного навчання одного студента на бакалаврській програмі становить 3000 у.о. Детальніше про вартість навчання.

Враховуючи складний економічний стан в Україні, що не дозволяє більшості студентів самотужки покривати повну вартість навчання, і бажаючи підтримати належний рівень викладання і навчання в УКУ, Університет, передусім завдяки щедрості жертводавців з різних країн і континентів, покриває вагому частину вартості навчання (на більшості програм ~75%). Очікується, що кожен студент УКУ покриє ціну освітньої програми, яка щорічно визначається окремим наказом Ректора.

Проте, не кожній родині під силу оплатити навіть цю суму. Це спонукало УКУ до створення стипендійного фонду, звідки надається фінансова підтримка, що покриває повну або часткову ціну освітньої програми для студента.

Крім того, всі студенти бакалаврських програм отримають матеріальну допомогу в розмірі 60% знижки на харчування в Трапезній УКУ в університетському містечку на вул. Козельницькій. Детальніше (про стипендії на бакалаврські програми УКУ)

В УКУ навчаються студенти різних християнських Церков, представники інших релігій і навіть невіруючі. Це особи, яким не повинні бути байдужі питання, що їх ставить перед людиною релігійний досвід і духовне життя. Будь ласка, ознайомтесь з Пам’яткою про засади духовної формації в УКУ.

Навчальна програма кожного семестру складається з гуманітарного та психологічного блоку.

Придатність до працевлаштування

Бакалавр зі спеціальності 053 «Психологія» може займати посади у психотерапевтичних, психологічних, консультативних службах; у соціальних організаціях (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячі центри творчості і дозвілля, дитячі будинки, притулки, будинки пристарілих, інвалідів); у закладах охорони здоров’я (лікарні, поліклініки, наркологічні та реабілітаційні центри); в установах з підбору й добору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри профорієнтації); у компаніях, малих підприємствах та бізнес-структурах; у правоохоронних органах (установи ювенальної юстиції); у службі довіри; у системі Міністерстві надзвичайних ситуацій (митниці, служби порятунку, військові організації); працювати у межах авторських проектів, надаючи консультативні, тренінгові, психоедукаційні послуги

Подальше навчання

Бакалавр психології може продовжити навчання в українських та зарубіжних університетах на другому циклі вищої освіти (рівень – магістр) за спеціальністю «Психологія» чи суміжних спеціальностях, вдосконалювати свої професійні компетентності у громадських організаціях (Українська спілка психотерапевтів, Український психотерапевтичний університет). Кафедра психології та психотерапії пропонує випускникам бакалаврам магістерську програму з психології з основами психодинамічної психотерапії (http://vstup.ucu.edu.ua/klin-psychology-pt/).

Програма

 

1-й семестр 2-й семестр
Гуманітарний блок

 • Україна: традиція і суспільство;
 • Українська мова: публічний виступ;
 • Соціологія;
 • Політологія;
 • Логіка;
 • Іноземна мова (до 3-го курсу)
Гуманітарний блок

 • Філософія;
 • Українська мова: основи академічного письма;
 • Святе Письмо: історія спасіння Старого і Нового Завітів;
Психологічний блок

 • Вступ до спеціальності;
 • Загальна психологія: вступ;
 • Психологічний практикум : тренінг командотворення;
Психологічний блок

 • Загальна психологія: психічні процеси;
 • Історія психології;
 • Експериментальна психологія;
 • Психологічний практикум: тренінг лідерства / тренінг емоційної компетентності (за вибором);

 

3-й семестр 4-й семестр
Гуманітарний блок

 • Основи правознавства;
 • Основи економічної теорії;
 • Основи екології;
 • Українська культура;
 • Християнство: віра, богослуження, мораль;
Гуманітарний блок

 • Християнство: віра, богослуження, мораль
Психологічний блок

 • Загальна психологія: психологія особистості;
 • Анатомія та фізіологія центральної нервової системи;
 • Експериментальна психологія;
 • Основи психологічного консультування та психотерапії;
Психологічний блок

 • Загальна психологія: психологія емоцій та мотивації;
 • Психофізіологія чи нейропсихологія (за вибором);
 • Основи психологічного консультування та психотерапії;
 • Психодіагностика;
 • Соціальна психологія;
 • Математичні методи в психології;

 

5-й семестр 6-й семестр
Гуманітарний блок

 • Західна цивілізація;
Психологічний блок

 • Патопсихологія;
 • Психологічне консультування та психотерапія за напрямками;
 • Сучасні напрямки зарубіжної психології/ Психоаналітичні теорії (за вибором);
 • Диференційна психологія;
 • Основи наукових досліджень;
 • Біоетика / Психологія релігії та духовності (за вибором);
 • Психологія конфлікту / Психологія здоров’я (за вибором);

 

Психологічний блок

 • Педагогіка та педагогічна психологія;
 • Психологія розвитку;
 • Соціальна психологія;
 • Психологія сім’ї та сімейне консультування;
 • Психологічне консультування та психотерапія за напрямками;
 • Сучасні методи психологічного тренінгу/ Психологія прийняття рішень (за вибором);

 

7-й семестр 8-й семестр
Гуманітарний блок

 • Історія мистецтв / Історія науки (за вибором);
Психологічний блок

 • Клінічна психологія;
 • Психологія управління та бізнесу;
 • Консультування (артнапрямки в роботі з дорослими) / Консультування (артнапрямки в роботі з дітьми та підлітками)Психоаналітичні теорії;
 • Психологічне консультування за напрямками;
 • Основи дитячої патопсихології та психокорекції;
 • Організаційне консультування;
 • Основи наукових досліджень;
 • Груповий аналіз та теорія груп;
 • Техніки психологічної корекції та супроводу;
 • Суппортивна психотерапія;
 • Психологія реклами та PR/ Проектний менеджмент (за вибором).
Психологічний блок

 • Клінічна психологія;
 • Патопсихологія;
 • Психологія управління та бізнесу;
 • Сучасні напрямки зарубіжної психології/ Психоаналітичні теорії (за вибором)
 • Психологічне консультування та психотерапія за напрямками;
 • Основи дитячої патопсихології та психокорекції;
 • Організаційне консультування;
 • Груповий аналіз та теорія груп;
 • Техніки психологічної корекції та супроводу;
 • Суппортивна психотерапія;